050 21 19 79
050 23 10 76
GVB Wijnendale
Kloosterstraat 5
8820 Torhout

Nieuwe inschrijvingen

Heel wat ouders vragen zich af hoe ze hun kind kunnen inschrijven voor dit of volgend schooljaar.  Dit kan door volgende formulieren te downladen, in te vullen en ons digitaal of per post te bezorgen inschrijvingsformulier GVB Wijnendale en vragenlijst achtergrond kind.

Laatste schooldag

Volgende week dinsdag 30 juni is het de laatste schooldag. In tegenstelling tot vorige schooljaren, worden de kinderen een volledige dag op school verwacht. De school eindigt  dus om 15u en 15.15u.

Visie

Wijnendale (w)onderwijs

In onze school staan we verwonderd in het leven. We willen (w)onder ‘wijs’ worden door degelijk (w)onderwijs. Daarom streven we een harmonische ontwikkeling van kleuters en  kinderen op weg naar de volwassenheid na. Het realiseren van dit doel betekent dat alle componenten (de 3-ledige opsplitsing in hoofd, hart en handen) hierbij  in evenredige mate aan bod komen. Leren is ruimer dan de louter kennis ontwikkeling: het beoogt de totale ontwikkeling van het kind.   Elk kind kan pas volledig ontwikkelen wanneer alle drie de componenten aanwezig zijn:

  • de verstandelijke of cognitieve vorming
  • de dynamisch-affectieve waarden
  • de ontwikkeling van de psycho-motorische vaardigheden.
    Die totale persoonlijkheidsontwikkeling en –ontplooiing is essentieel bij de begeleiding op de weg naar volwassenheid. Alle leerkrachten en medewerkers zijn bereid om uw kind een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs aan te bieden.