050 21 19 79
050 23 10 76
GVB Wijnendale
Kloosterstraat 5
8820 Torhout

Warmste wandeling 15 november 2019

Wat een hartverwarmende avond was het... Wil u even de sfeer voelen? Klik op deze link om die te voelen. Dankjewel aan Dimitry Meyns voor de prachtige sfeerfoto's!

Visie

Wijnendale (w)onderwijs

In onze school staan we verwonderd in het leven. We willen (w)onder ‘wijs’ worden door degelijk (w)onderwijs. Daarom streven we een harmonische ontwikkeling van kleuters en  kinderen op weg naar de volwassenheid na. Het realiseren van dit doel betekent dat alle componenten (de 3-ledige opsplitsing in hoofd, hart en handen) hierbij  in evenredige mate aan bod komen. Leren is ruimer dan de louter kennis ontwikkeling: het beoogt de totale ontwikkeling van het kind.   Elk kind kan pas volledig ontwikkelen wanneer alle drie de componenten aanwezig zijn:

  • de verstandelijke of cognitieve vorming
  • de dynamisch-affectieve waarden
  • de ontwikkeling van de psycho-motorische vaardigheden.
    Die totale persoonlijkheidsontwikkeling en –ontplooiing is essentieel bij de begeleiding op de weg naar volwassenheid. Alle leerkrachten en medewerkers zijn bereid om uw kind een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs aan te bieden.