Visie

Wij...

  • staan met verwondering in het leven
  • zijn verbonden met ons dorp Wijnendale
  • zijn wijs: hoofd (denken), hart (socio-emotioneel) en handen (doen)
  • zorgen voor onderwijs voor al onze kinderen

In onze school staan we verwonderd in het leven. We willen (w)onder ‘wijs’ worden door degelijk (w)onderwijs. Daarom streven we een harmonische ontwikkeling van kleuters en  kinderen op weg naar de volwassenheid na. Het realiseren van dit doel betekent dat alle componenten (de 3-ledige opsplitsing in hoofd, hart en handen) hierbij  in evenredige mate aan bod komen. Leren is ruimer dan de louter kennis ontwikkeling: het beoogt de totale ontwikkeling van het kind.   Elk kind kan pas volledig ontwikkelen wanneer alle drie de componenten aanwezig zijn:

  • de verstandelijke of cognitieve vorming
  • de dynamisch-affectieve waarden
  • de ontwikkeling van de psycho-motorische vaardigheden.

Die totale persoonlijkheidsontwikkeling en –ontplooiing is essentieel bij de begeleiding op de weg naar volwassenheid. Alle leerkrachten en medewerkers zijn bereid om uw kind een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs aan te bieden.